top of page

Privacy policy

We willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

 

Informatievoorziening
Wanneer u contact legt met RENK en gebruikt maakt van onze diensten, is het voor de informatievoorziening nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We vragen u alleen om de noodzakelijke gegevens om u in het vervolg zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is (bijv. aan een postbedrijf bij het toesturen van een document of pakket) of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Uw telefoonnummer
Het is niet verplicht uw telefoonnummer te registreren. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is echter wel wenselijk wanneer u een programma of workshop bij ons volgt, omdat wij u op die manier snel kunnen inlichten bij onverwachte gebeurtenissen, om afspraken te maken of verplaatsen.

 

Nieuwsbrief
RENK stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief waarmee wij mensen informeren over onze programma’s, nieuws binnen het bedrijf, leefstijl tips geven en leuke aanbiedingen doen. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee u zich direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.

 

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden door contact met ons op te nemen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens met betrekking tot coaching worden voor een periode van maximaal 5 jaar door ons opgeslagen. Door u verstrekte emailgegevens voor het sturen van een nieuwsbrief worden niet verwijderd, tenzij u zich afmeldt via de link onderaan de nieuwsbrief.

 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page